สร้างอากาศที่เย็นสบายปราศจากมลพิษ

Open Space Cooler ของเราใช้เทคโนโลยีทำความเย็นโดยใช้การระเหยของน้ำเพื่อทำให้ลมร้อนกลายเป็นลมที่เย็นสบาย ทั้งยังประหยัดพลังงานและช่วยลดต้นทุน ช่วยตอบปัญหาความร้อนในอาคารโรงงานได้อย่างถูกจุด

จ่ายและกระจายลมไปยังจุดที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้ความเย็นสบายที่ท่านต้องการ เราใช้การผสมผสานระหว่างการทำงานของเครื่องมือสร้าง Air Movement และ Air Ducts เพื่อให้อากาศถูกจ่ายไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการความเย็น

เรากำจัดอากาศที่เป็นพิษ

การนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การนำอากาศที่เป็นมลพิษและความร้อนออกไปด้วย Air Change ก็สำคัญไม่แพ้กัน ระบบระบายอากาศของเราสามารถดูดอากาศที่ เสียจนหมด เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่หลงเหลือภายในนั้น คืออากาศที่บริสุทธิ์

เย็นขึ้น ปลอดภัยขึ้น สบายขึ้น


ปัญหาโลกร้อนและอุณหภูมิที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้น เราเข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ

เป้าหมายหลักสำคัญของเราคือการช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด เย็นสบาย และปลอดภัย

เย็นขึ้น ปลอดภัยขึ้น สบายขึ้น


ปัญหาโลกร้อนและอุณหภูมิที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้น เราเข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ

เป้าหมายหลักสำคัญของเราคือการช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด เย็นสบาย และปลอดภัย

มั่นใจในประสิทธิภาพในการระบายความร้อนกับสินค้าของเรา


สินค้าของเราทุกชิ้นนั้นถูกผลิตขึ้นมาทั้งจากภายในโรงงานของเราและโรงงานผลิตจากต่างประเทศซึ่งเข้าใจภูมิอากาศในประเทศ ความต้องการในการใช้งานของลูกค้าเป็นอย่างดี ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราทุกชิ้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทนทานกับการใช้งานหนักอย่างแน่นอน

มั่นใจในประสิทธิภาพในการระบายความร้อนกับสินค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

“Waterline improved the air quality in our production area, it feels cooler and is now easier to breathe. Our workers are much happier and can be more productive”

ลูกค้าของเรา

“Waterline improved the air quality in our production area, it feels cooler and is now easier to breathe. Our workers are much happier and can be more productive”

ติดต่อเรา

Thailand & Myanmar

Tel: (662) 322 1208
Fax: (662) 322 1209
Email: [email protected]

Vietnam

HCMC: Tel: (8428) 5435 6690,
Fax: (8428) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: [email protected]

Indonesia

Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: [email protected]

Malaysia

Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: [email protected]

ติดต่อเรา

ไทย & พม่า

Tel: (662) 322 1208
Fax: (662) 322 1209
Email: [email protected]

เวียดนาม

HCMC: Tel: (848) 5435 6690,
Fax: (848) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: [email protected]

อินโดนีเซีย

Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: [email protected]

มาเลเซีย

Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: [email protected]