Harvesting free energy from the atmosphere  
Home
Introduction & Principles
> Open Space Cooling
Principles of Open Space Cooling
Performance of Open Space Cooling
Operation Issues
Humidity Build-Up Control
Electricity & Water
Supply Air Quality
Products
Supply Air System
Exhaust Air System
Design Considerations
Spot Cooling & Space Cooling
Positive Pressure Workspace
Air Change
Creating mezzanine floor workspace
Installation & Testing
Illustration of Installation
Installation Approach
Testing & Commissioning
Applications
Plastic Injection Molding
Plastic Film Packaging and Plastic Bags
Automotive Production & Assembly
Food & Beverage
Textile & Garments
Other Manufacturing
Contact Us
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  

  Giới thiệu về Hệ thống làm mát (Lam mat Nha Xưởng) Open Space
 

Hệ thống làm mát (Lam mat Nha Xưởng)Open Space là một khái niệm mang tính sáng tạo trong việc làm mát không gian làm việc công nghiệp, mang lại một nhiệt độ làm việc thuận tiện nhất. Nó tận dụng năng lượng ẩn trong khí quyển bằng việc làm bay hơi nước trong đó làm cho không khí trở nên mát. Nói cách khác, việc sử dụng năng lượng đó không tốn một xu nào của bạn.Lượng không khí mát được tạo ra với chi phí vận hành chỉ bằng 10% so với máy điều hòa.

Trong một không gian làm việc công nghiệp gần như khép kín và ít có sự trao đổi khí thì nhiệt độ trong nhà máy có thể gia tăng đến 40 C trong khi nhiệt độ

 

bên ngòai chỉ 37 C. Nếu tính thêm nhiệt phát sinh từ quá trình làm việc thì còn nóng hơn rất nhiều.

Với điều kiện trên, Hệ thống làm mát Open Space là một giải pháp mang tính logic Hệ thống làm mát không gian mở liên tục mang lại khối lượng lớn không khí tươi mát đã được lọc sạch từ bên ngoài và đẩy ra những khí thải và hơi nóng từ bên trong.

Điều này tạo nên sự mát mẻ và trong sạch xung quanh môi trường làm việc của công nhân thay vì phải chịu đựng sự nóng bức và ngột ngạt.

  Benefits of Open Space Cooling Hệ thống làm mát (Lam mat Nha Xưởng)
evaporative cooler  
Nâng Cao Tinh Thần Làm Việc Của Nhân Viên
Cải thiện nâng cao môi trường làm việc sẽ khiến tinh thần làm việc của công nhân tốt hơn và có khuynh hướng tuân theo những chỉ dẫn an toàn và chất lượng hơn.
Hệ thống làm mát  
Năng suất lao động & độ chính xác gia tăng
Dựa theo các nghiên cứu của NASA, công suất làm việc và độ chính xác thực tế có thể cải thiện được nếu nhiệt độ môi trường làm việc được giảm thiểu một cách thích đáng.
evaporative cooling  
Cải Thiện Hình Ảnh Của Công Ty
Khi điều kiện môi trường được cải thiện đáng kể và phúc lợi của nhân viên được đảm bảo tốt sẽ giúp công ty đạt được khách hang OEM
hệ thống thông gió  
Giảm Tình Trạng Vắng Mặt Và Thay Thế Nhân Viên
Môi trường làm việc thoải mái sẽ dễ dàng làm giảm bớt tình trạng nhân viên vắng mặt hay thay đổi công việc.
Some of Our Customers
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  Contact Us
Thailand
Thai Waterline Systems Co., Ltd.
Tel: (662) 717 8058
Fax: (662) 717 8057
Email: info@thaiwaterline.com

Vietnam
Waterline Vietnam Co.,Ltd.
HCMC: Tel: (848) 5435 6690, Fax: (848) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: info@waterlinevietnam.com

Indonesia
PT Waterline
Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: info@waterlinecooling.co.id

Malaysia & Singapore
Waterline Systems Sdn Bhd
Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: info@waterlinecooling.com.my