Harvesting free energy from the atmosphere  
Home
Introduction & Principles
Principles of Open Space Cooling
Performance of Open Space Cooling
Operation Issues
Humidity Build-Up Control
Electricity & Water
Supply Air Quality
Products
Supply Air System
Exhaust Air System
Design Considerations
Spot Cooling & Space Cooling
Positive Pressure Workspace
Air Change
Creating mezzanine floor workspace
Installation & Testing
Illustration of Installation
Installation Approach
Testing & Commissioning
Applications
Plastic Injection Molding
Plastic Film Packaging and Plastic Bags
Automotive Production & Assembly
Food & Beverage
Textile & Garments
Other Manufacturing
Contact Us
 
Trước khi bắt đầu thiết kế một dự án làm mát cho một nhà máy sản xuất, có hai giải pháp cơ bản quan trọng mà ta phải nắm rõ để thỏa mãn mục đích của việc loại bỏ hơi nóng đang gây áp lực lên các công nhân, đó là làm mát cục bộ và làm mát không gian.
Sự khác nhau giữa hai giải pháp là chi phí ban đầu và chi phí vận hành, và sự lựa chọn này còn phụ thuộc vào điều kiện bắt buộc của nhà xưởng. Tiêu chuẩn khuyến cáo cho việc lựa chọn dựa theo danh sách dưới đây.
Làm mát cục bộ ở khu vực thực sự cần làm mát. Bằng cách này, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí tối đa.
Làm mát không gian bao phủ toàn bộ nhà máy nơi cần giảm nhiệt độ tổng thể. Làm mát không gian cũng tạo cơ hội hình thành áp suất dương cho nhà máy.
 
 
  Contact Us
Thailand
Thai Waterline Systems Co., Ltd.
Tel: (662) 717 8058
Fax: (662) 717 8057
Email: info@thaiwaterline.com

Vietnam
Waterline Vietnam Co.,Ltd.
HCMC: Tel: (848) 5435 6690, Fax: (848) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: info@waterlinevietnam.com

Indonesia
PT Waterline
Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: info@waterlinecooling.co.id

Malaysia & Singapore
Waterline Systems Sdn Bhd
Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: info@waterlinecooling.com.my