Harvesting free energy from the atmosphere  
Home
Introduction & Principles
Principles of Open Space Cooling
Performance of Open Space Cooling
Operation Issues
Humidity Build-Up Control
Electricity & Water
Supply Air Quality
Products
Supply Air System
Exhaust Air System
Design Considerations
Spot Cooling & Space Cooling
Positive Pressure Workspace
Air Change
Creating mezzanine floor workspace
Installation & Testing
Illustration of Installation
Installation Approach
Testing & Commissioning
Applications
Plastic Injection Molding
Plastic Film Packaging and Plastic Bags
Automotive Production & Assembly
Food & Beverage
Textile & Garments
Other Manufacturing
Contact Us
 
Nhựa Khuôn Mẫu  
 
Hệ thống làm mát không gian mở sử dụng thích hợp cho xưởng sản xuất nhựa khuôn mẫu. Làm việc gần với khu vực các máy móc phát sinh nhiệt sẽ làm cho công nhân dễ bị ảnh hưởng bởi sức nóng cao đặc biệt là trong các tháng có thời tiết nóng. Việc sử dụng quạt treo tường không cải thiện được tình trạng này khi mà gió thổi đến công nhân vẫn là không khí nóng.
Đối với xưởng sản xuất nhựa khuôn mẫu, hệ thống làm mát không gian mở sẽ hiệu quả nhất bởi thiết kế làm mát cục bộ. Không khí tươi mát sẽ liên tục thổi trực tiếp đến vị trí làm việc của công nhân bởi các miệng gió chuyên dụng. Khi máy sản xuất khuôn được sắp đặt trên một hàng, nó sẽ rất dễ để lắp đặt các miệng gió dọc theo ống dẫn khí. Các ống dẫn khí này sẽ treo dọc theo tường hoặc cột nhà và không cản trở các trục ở bên trên.
Miệng gió của Warterline với mẫu PR350 và PR450 được thiết kế chủ yếu cho mô hình xưởng sản xuất nhựa khuôn mẫu. Được lắp đặt với bộ động cơ đảo hướng gió, miệng gió có thể đảo hướng đi của gió ở khu vực giữa hai máy sản xuất khuôn với luồng không khí mát đến vị trí của công nhân và đồng thời tránh thổi gió mát vào lò nung nóng.
Nếu toàn bộ không gian xưởng sản xuất khuôn nhựa cần phải kín để tránh bất cứ rò rỉ của chất gây ô nhiễm nào ảnh hưởng đến sản phẩm, hệ thống làm mát không gian mở và hệ thống hút khí có thể lắp đặt đồng thời. Bằng cách này, sự trao đổi khí liên tục được tạo ra trong không gian kín, nhưng vẫn mang không khí mát và đã được lọc vào nhà xưởng và đồng thời đẩy toàn bộ khí nóng và ô nhiễm ra ngoài.
 
  Contact Us
Thailand
Thai Waterline Systems Co., Ltd.
Tel: (662) 717 8058
Fax: (662) 717 8057
Email: info@thaiwaterline.com

Vietnam
Waterline Vietnam Co.,Ltd.
HCMC: Tel: (848) 5435 6690, Fax: (848) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: info@waterlinevietnam.com

Indonesia
PT Waterline
Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: info@waterlinecooling.co.id

Malaysia & Singapore
Waterline Systems Sdn Bhd
Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: info@waterlinecooling.com.my