Harvesting free energy from the atmosphere  
Home
Introduction & Principles
Principles of Open Space Cooling
Performance of Open Space Cooling
Operation Issues
Humidity Build-Up Control
> What's Humidity?
> How to prevent humidity build-up?
Electricity & Water
Supply Air Quality
Products
Supply Air System
Exhaust Air System
Design Considerations
Spot Cooling & Space Cooling
Positive Pressure Workspace
Air Change
Creating mezzanine floor workspace
Installation & Testing
Illustration of Installation
Installation Approach
Testing & Commissioning
Applications
Plastic Injection Molding
Plastic Film Packaging and Plastic Bags
Automotive Production & Assembly
Food & Beverage
Textile & Garments
Other Manufacturing
Contact Us
 
 
Vấn đề về “độ ẩm’ thường rất dễ bị hiểu sai. Khái niệm “độ ẩm” thường được sử dụng trên các phương tiện dự báo thời tiết để nói đến mức độ dễ chịu trong môi trường tự nhiên. Cho chúng ta hiểu ngay rằng nếu độ ẩm càng cao thì đồng nghĩa với việc cảm thấy thấy không thoải mái. Đó là điều thật sự không đúng.
Về kỹ thuật, khái niệm “độ ẩm” bao gồm độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối. Chỉ khi hiểu đúng về hai thuật ngữ này mới giúp ta đánh giá được vấn đề về trạng thái không khí cung cấp vào nhà xưởng.
Trong nhà xưởng, chúng tôi hiểu rõ được mối bận tâm về sự gia tăng độ ẩm trong không khí gây ra sự không thoải mái cho công nhân hoặc ảnh hưởng có hại đến sản phẩm. Chúng tôi sẽ giải thích sau đây về “Làm thế nào để ngăn chặn sự gia tăng độ ẩm”.
 
Relative humidity (RH) in % is the ratio of the actual amount of water vapor in the air to the amount it could hold when saturated .
Absolute humidity (AH) in g/Kg of dry air is the mass of water vapor in a unit volume of air. It is a measure of the actual water vapor content of the air.
 
Biểu đồ về độ ẩm bên phải cung cấp cho chúng ta hiểu rõ hơn về hai trạng thái này. Lấy một trường hợp tiêu biểu, tại nơi mà không khí được làm lạnh từ điểm A đến điểm B. Nhiệt độ sẽ giảm từ 33.5°C – 27.9°C và độ ẩm tương đối tăng từ 58% - 89%.
Sự gia tăng độ ẩm đang ở mức báo động. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự gia tăng độ ẩm tuyệt đối (AH), được xem như là một lượng hơi ẩm, chỉ tăng khoảng 2.3 g/Kg (từ 20.0 – 23.5 g/Kg). Sự gia tăng lượng hơi ẩm trong tình trạng này hoặc thậm chí cao hơn cũng không thể làm ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc các thiết bị máy móc trong nhà xưởng. Khi trời mưa, lượng hơi ẩm trong không khí cũng chỉ ở mức độ này đối với khí hậu của các nước Đông Nam Á.
Điều gì là quan trọng để không cho phép sự gia tăng lượng hơi ẩm bên trong nhà xưởng. Chủ đề này sẽ được thảo luận ở mục “Làm thế nào để ngăn sự gia tăng độ ẩm”.
 
  Contact Us
Thailand
Thai Waterline Systems Co., Ltd.
Tel: (662) 717 8058
Fax: (662) 717 8057
Email: info@thaiwaterline.com

Vietnam
Waterline Vietnam Co.,Ltd.
HCMC: Tel: (848) 5435 6690, Fax: (848) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: info@waterlinevietnam.com

Indonesia
PT Waterline
Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: info@waterlinecooling.co.id

Malaysia & Singapore
Waterline Systems Sdn Bhd
Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: info@waterlinecooling.com.my