ติดต่อเรา

ไทย & พม่า (ดูบน Google Map)

Tel: +662 322 1208
Fax: +662 322 1209
Email: [email protected]

เวียดนาม

HCMC: Tel:(8428) 5435 6690
Fax: (8428) 5435 6647
HANOI: Mobile: 0938 686 988
Email: [email protected]

อินโดนีเซีย

Tel: (021) 2908 3778
Mobile: (081) 5903 5205
Email: [email protected]

มาเลเซีย

Tel: (603) 5635 9355
Fax: (603) 5635 9700
Email: [email protected]

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ติดต่อเรา

ตรวจสถานที่

เสนอแบบ

เสนอราคา

เริ่มติดตั้ง

บำรุงรักษา