ทำงานควบคู่กับ
Open Space Cooler

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจ่ายลมเย็นกับ Coolejet

  • Ductless Spot Cooling – ไม่ต้องใช้ท่อส่งลมสำหรับการออกแบบการใช้งาน
  • ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมดีขึ้น แก้ปัญหาพื้นที่อับ

Cooljet
ทำงานอย่างไร

Cooljet ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เมื่อพัดลมทำงานจะสามารถเหนี่ยวนำอากาศจำนวนมากรอบๆพื้นที่การไหลของอากาศจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณคือ 10-15 เท่าของปริมาณลมที่ดูดเข้าซึ่งปริมาณลมจำนวนมากนี้จะสามารถสร้างการเคลื่อนที่ของอากาศในพื้นที่ทำงานที่มีขนาดใหญ่ได้

Cooljets’
Performance

Models

 

Nominal
Airflow

 

Distance
Throw

 

Velocity
at Nozzle

 

Noise Level
at 3m

 

Motor
Power
CJ 210

 

1500
CMH

 

14 m

 

16 m/s

 

64 dB

(A)

 

170 W
CJ 250

 

2500
CMH

 

15 m

 

17 m/s

 

65 dB

(A)

 

190 W
CJ 270

 

3500
CMH

 

19 m

 

20 m/s

 

60 dB

(A)

 

308 W
CJ 350

 

4000
CMH

 

22 m

 

23 m/s

 

65 dB

(A)

 

500 W