Cooljet Fans

làm việc với Hệ Thống
Làm Mát Không Gian Mở

Tối đa hóa hiệu suất làm mát không gian bằng cách
kết hợp Cooljets với Hệ Thống Làm Mát Không Gian Mở

  • Ductless Spot Cooling – cung cấp không khí mát mẻ cho bất kỳ vị trí nào trong không gian làm việc
  • Sự dịch chuyển không khí loại bỏ không khí bẩn

Cách vận hành
của Cooljet

Cooljet có một bộ phận quạt thiết kế đặc biệt bên trong sao cho khi chạy, một lượng lớn không khí sẽ bị hút vào từ khu vực xung quanh. Nhờ hiệu ứng nhân lên bội lần làm cho tổng lưu lượng gió thổi ra gấp 10 đến 15 lần lượng gió mà quạt hút vào. Với lưu lượng gió này sẽ tạo ra sự dịch chuyển không khí cho diện tích lớn hơn trong không gian làm việc.

Cooljets’
Performance

Models

 

Nominal
Airflow

 

Distance
Throw

 

Velocity
at Nozzle

 

Noise Level
at 3m

 

Motor
Power
CJ 210

 

1500
CMH

 

14 m

 

16 m/s

 

64 dB

(A)

 

170 W
CJ 250

 

2500
CMH

 

15 m

 

17 m/s

 

65 dB

(A)

 

190 W
CJ 270

 

3500
CMH

 

19 m

 

20 m/s

 

60 dB

(A)

 

308 W
CJ 350

 

4000
CMH

 

22 m

 

23 m/s

 

65 dB

(A)

 

500 W