G4 Air Filter

Lọc không khí trong không gian làm việc của
bạn bằng cách loại bỏ 80% các bụi không khí.

Hệ thống lọc
không khí

Nhiều không gian làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm và đóng gói phải được bao bọc hoàn toàn trong mội trường kín, để không bị nhiễm bẩn môi trường. Tuy nhiên, khi không gian làm việc kín mà máy điều hoà không được áp dụng hiệu quả do sự có mặt của nguồn nhiệt nóng, không gian làm việc lúc đó khiến người lao động khó có thể chịu được khi làm việc bên trong. Giải pháp thực tế là sử dụng Hệ Thống Làm Mát Không Gian Mở với một bộ lọc không khí.

Cung cấp không khí mát
mẻ làm giảm bụi bẩn

Chúng tôi thường kết hợp Hệ Thống Làm Mát Không Gian Mở với bộ lọc không khí G4, loại bỏ 80% bụi không khí có kích thước lớn hơn 10 micron (kích thước 10 micron là kích thước hạt phấn hoa). Bộ lọc không khí cấp G4 được làm bằng vật liệu tổng hợp có thể thay thế được.

Hệ thống bộ lọc không khí G4 tuân theo
tiêu chuẩn Châu Âu BS EN779 lọc 80-90%
các hạt bụi không khí có kích thước
lớn hơn 10 micron..

Các dự án mẫu

Particle Size (μ)

 

0.5 μ

(Smoke)

 

1 μ

(Ashes)

 

10 μ

(Pollen)

 

100 μ

(Sugar)

G4 -Primary

 

5 %

 

28 %

 

80 %

 

100 %

M5-Medium

 

65 %

 

88 %

 

100 %

 

100 %

F7-HEPA

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

Efficiency based on ASHRAE 52.1 – 1992