Chúng tôi tạo ra không khí

Một môi trường làm việc tốt cần một nền tảng vững chắc, và đó chính là không khí chất lượng cao trong bầu khí quyển.

Open Space Cooling

Làm Mát Không Gian Mở là một khái niệm sáng tạo được sử dụng để làm mát các không gian làm việc công nghiệp đạt được mức độ thoải mái tối ưu. Chúng tôi sử dụng các Máy Làm Mát của chúng tôi để lấy không khí nóng và khô trong bầu khí quyển và biến nó thành không khí mát mẻ, trong lành bằng công nghệ làm mát bay hơi.

Máy Làm Mát Không
Gian Mở hoạt động
thế nào

Quạt dẫn không
khí nóng đi qua
các tấm làm mát,
và sản xuất ra
không khí mát
Không khí đi qua
các tấm làm mát

1.  Trong quá trình hoạt động, máy bơm nước lưu thông nước từ bể máy đến các tấm làm mát và liên tục làm ướt các tấm này suốt quá trình máy chạy.

2.  Quạt chạy làm cho không khí nóng bên ngoài được hút vào và đi qua các tầm làm mát.

3.  Khi không khí đi qua các tấm làm mát đã làm ướt, nước sẽ được làm bay hơi. Sự bay hơi này được gọi là Nhiệt nóng tiềm ẩn làm cho không khí được mát hơn.

Máy Làm Mát Không
Gian Mở hoạt động
thế nào

1.  Trong quá trình hoạt động, máy bơm nước lưu thông nước từ bể máy đến các tấm làm mát và liên tục làm ướt các tấm này suốt quá trình máy chạy.

Quạt dẫn không
khí nóng đi qua
các tấm làm mát,
và sản xuất ra
không khí mát

2.  Quạt chạy làm cho không khí nóng bên ngoài được hút vào và đi qua các tầm làm mát.

Không khí đi qua
các tấm làm mát

3.  Khi không khí đi qua các tấm làm mát đã làm ướt, nước sẽ được làm bay hơi. Sự bay hơi này được gọi là Nhiệt nóng tiềm ẩn làm cho không khí được mát hơn.

Theo khía cạnh khoa học


Nói một cách đơn giản, việc làm mát bay hơi sử dụng nước để giảm nhiệt độ không khí – đặc biệt là sử dụng sự bay hơi nước. Khi nước bay hơi có một sự phóng thích tự nhiên của nhiệt vào khí quyển, điều này làm giảm nhiệt độ của các phân tử gần đó.

 

Trong bầu khí quyển, năng lượng “tiềm ẩn” hoặc “ẩn” tồn tại. Một trong các hình thức đó là hơi nóng tiềm ẩn của sự bay hơi. Khi nước được tạo ra để thay đổi trạng thái của nó từ chất lỏng sang hơi, các phân tử nước phá vỡ liên kết hydro, một quá trình mà đòi hỏi nhiệt độ lớn. Nhiệt này tự nhiên có từ năng lượng tiềm ẩn của khí quyển. Đây là nền tảng của Làm Mát Không Gian Mở.

Mát hơn nhiệt độ bên ngoài 12°C

Tạo ra cảm giác mát mẻ ở mức thấp khoảng -12 ° C tùy thuộc vào điều kiện khí quyển.

*ΔTPTD is percieved temperature drops

Chi phí đầu tư hiệu quả hơn so với hệ thống điều hòa truyền thống

Chi Phí Lắp Đặt
Chi Phí Vận Hành
Máy Lạnh

Open Space Cooling

Đảm Bảo Không Khí Sạch

Hệ thống làm mát không gian mở có thể áp dụng kết hợp với ba cấp lọc không khí thông thường, được gọi là cấp G4, M5, và F7. Nhiều không gian làm việc yêu cầu phải luôn kín hoàn toàn để không bị ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí được cung cấp vào không gian cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn an toàn được yêu cầu.

 

Phương pháp phổ biến và tiết kiệm nhất là sử dụng bộ lọc không khí G4 của chúng tôi để loại bỏ 80% hạt không khí có kích thước lớn hơn 10 micro (kích cỡ của phấn hoa). Bộ lọc không khí cấp G4 được làm bằng vật liệu tổng hợp có thể thay thế được.