Chúng tôi hút thải không khí

Loại bỏ chất gây ô nhiễm và nhiệt bị tồn đọng trong không gian làm việc để tạo ra một môi trường an toàn hơn

Hút thải nhiệt tích tụ trong không gian nhà xưởng

Thông thường, khi ánh nắng mặt trời làm nóng mái nhà bằng kim
loại, mái nhà hấp thụ và giữ lại nhiệt. Nhiệt nóng từ mái nhà
toả dần xuống khu vực bên dưới và làm cho nhiệt độ toàn khu
vực tăng lên. Để tránh nhiệt nóng tụ dưới mái nhà, chúng tôi
sử dụng Quạt Hút để đưa nhiệt nóng này ra khỏi nhà xưởng.

Khi không khí nóng lên, phần lớn lượng nhiệt nóng trong nhà xưởng sẽ hội tụ bên dưới trần nhà. Quạt hút có thể được lắp cố định trên mái nhà hoặc trên tường để loại bỏ nhiệt nóng này.

Hút thải không khí ô nhiễm trong các khu vực chuyên biệt

Một phương pháp tiếp cận mục tiêu – Khi các chất gây ô nhiễm được phát tán tích cực trong không gian làm việc, chẳng hạn như việc giải phóng các hóa chất, khói hoặc các chất kích thích khác trong dây chuyền sản xuất, Hệ Thống Ống Thải Khí được sử dụng để hút dẫn không khí bị ô nhiễm và đưa nó ra khỏi môi trường.