Chúng tôi di chuyển không khí

Chúng tôi tạo ra môi trường thông thoáng bằng cách đưa không khí chất lượng tốt bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa các ống dẫn khí và các thiết bị lưu chuyển không khí.
Đầu tiên, chúng tôi mang lại không khí mát với chất lượng cao được tạo ra bởi các Máy Làm Mát Không Gian Mở dẫn qua các ống dẫn khí.Chúng tôi thường làm mát theo hai cách:

Spot Cooling

Khi không khí mát được dẫn trực tiếp đến khu vực cụ thể cần làm mát, chúng ta gọi đó là phương pháp Làm Mát Cục Bộ. Điều này có nghĩa là chúng tôi thiết kế một hệ thống ống dẫn phân phối không khí trực tiếp đến bất kỳ máy móc, thiết bị hoặc công nhân nào cần được làm mát.

  • Làm mát cục bộ là làm mát các khu vực cụ thể nơi mà công nhân và thiết bị được bố trí cố định.
  • Mục tiêu là cung cấp sự thoải mái tối đa cho công nhân.
  • Tùy thuộc vào sự bố trí công nhân và nguồn nhiệt hiện có, chúng tôi lựa chọn các loại miệng thổi gió đặc thù để đảm bảo làm mát tối ưu.
  • Hiệu quả khi nguồn nhiệt được phân phối khắp nơi

Space Cooling

Khi không khí mát được dn đến không gian chung đ làm gim nhit đ chung, chúng ta gi đó là làm mát không gian. Vi phương pháp này, không khí mát được đưa vào s đy không khí nóng và b ô nhim ra khi môi trường, to ra mt không gian mát hơn cho nhà xưởng. Gii pháp này cũng hot đng tt nht khi S Trao Đi Khí được to ra bng cách s dng các thiết b như CoolJets và Qut Trn Công Nghip, đ đm bo rng không khí đt ti nhu cu làm mát cn thiết cho công nhân hoc thiết b.

  • Làm mát không gian được xem là phù hợp khi vị trí của người lao động không cố định.
  • Mục tiêu là làm giảm nhiệt nóng toàn diện của môi trường.
  • Hiệu quả khi nguồn nhiệt bị hạn chế hoặc được kiểm soát./span>

Mỗi giải pháp là độc nhất

Chúng tôi biết rằng mỗi môi trường nhà xưởng đều khác nhau – do đó điều quan trọng là chúng tôi luôn xem xét kỹ và hiểu về không gian làm việc của bạn, trước khi chúng tôi có thể thiết kế hệ thống thông gió và làm mát hiệu quả cho bạn.