สร้างอากาศ
ที่สะอาด
และบริสุทธิ์

สภาพแวดล้อมในการทำงานดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในงาน ปัจจัยนั้นคืออากาศที่มีคุณภาพ

Open Space Cooling

Open Space Cooling คือแนวคิดใหม่ในการปรับและระบายอากาศภายในตัวโรงงานอุสาหกรรมให้อยู่ในอุณหภูมิที่พนักงานรู้สึกสบาย เราใช้เครื่อง Open Space Cooler ในการนำลมร้อนมาเปลี่ยนเป็นลมเย็นโดยใช้หลักการระเหยของไอน้ำ

เครื่อง Open
Space Cooler

ทำงานอย่างไร

พัดลมช่วย
ดึงลมร้อน
ผ่านแผง
แลกเปลี่ยน
ความร้อน
ลมวิ่งผ่านแผง

1.  หลักการทำงานของเครื่องคือ ปั๊มน้ำทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังแผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้แผงเปียก

2.  พัดลมภายในเคครื่องจะช่วยดึงลมร้อนจากภายนอกเข้ามาผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน

3.  เมื่ออากาศผ่านตัวผ่านตัวกลางที่เปียกจะเกิดการระเหยของน้ำบางส่วนซึ่งทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศโดยใช้แผงความร้อนแฝงที่เรียกว่า Latent Heat of Evaporation

เครื่อง Open
Space Cooler

ทำงานอย่างไร

1.  หลักการทำงานของเครื่องคือ ปั๊มน้ำทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังแผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้แผงเปียก

พัดลมช่วย
ดึงลมร้อน
ผ่านแผง
แลกเปลี่ยน
ความร้อน

2.  พัดลมภายในเคครื่องจะช่วยดึงลมร้อนจากภายนอกเข้ามาผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน

ลมวิ่งผ่านแผง

3.  เมื่ออากาศผ่านตัวผ่านตัวกลางที่เปียกจะเกิดการระเหยของน้ำบางส่วนซึ่งทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศโดยใช้แผงความร้อนแฝงที่เรียกว่า Latent Heat of Evaporation

หลักงานทำงานวิทยาศาสตร์


พูดง่ายๆคือ Evaporative Cooling ใช้น้ำสะอาดในการลดความร้อนในอากาศ จากการระเหยของไอน้ำ ในณะที่น้ำได้ถูกทำให้ระเหยทำให้เกิดการระบายความร้อนในสภาพแวดล้อม ผลคืออุณหภูมิที่ลงในบริเวณรอบ

 

ในบรรยากาศมีพลังงานรูปแบบหนึ่ง คือพลังงาน”แฝง” ซึ่งเป็นพลีงงานที่ช่วยก่อให้เกิดกระบวนการระเหย เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอน้ำ Hydrogen Bond ในโมเลกุลของน้ำจะถูกทำลายซึ่งกระบวนนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลซึ่งได้มาจากพลังงานแฝงที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเอง และนี่คือหลักการทำงานของ Open Space Cooling

เย็นกว่าด้านนอกถึง 12°C

สามารถทำกำจัดความร้อนลงได้มากสูงสุดถึง ΔTPTD -12°C ขึ้นอยู่กับสภาพอาศในพื้นที่นั้นๆ

*ΔTPTD is percieved temperature drops

ประหยัดกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป

ค่าใช้จ่ายขณะติดตั้ง
ค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ

Open Space Cooling

รับประกันความสะอาดบริสุทธิ์

เราสามารถออกแบบติดตั้งระบบ Open Space Cooling ให้ใช้งานร่วมกับระบบกรองอากาศ Class G4, M5 และ F7 ได้ โรงงานบางโรงงานจเป็นต้องเป็นพื้นที่ปิดสนิทเพื่อให้ปราศจากเชื่อโรคที่สามารถเดินทางในอากาศ อีกทั้งยังต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่คำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในโรงงาน

 

วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดคือ การระบบ Open Space Cooling ร่วกับระบบกรองอากาศ G4 ที่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 micron ได้ 80% (10 micron มีขนาดเทียบเท่าเกสรดิกไม้) ซึ่งแผ่นกรองอากาศ Class G4 ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้