ระบายอากาศ
เสียที่เป็นพิษ

ขับความร้อนและมลพิษในอากาศออกไป เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ

ระบายความร้อนที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงาน

ในวันที่มีแดดร้อน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกซึบซับและสะสมที่หลังคา
ความจากหลังคานั้นก็จะแผ่ลงมาในพื้นที่การทำงานด้านล่าง
ทำให้อุณหภูมิโดยรวมภายในตัวโรงงานนั้นสูงขึ้น
จึงจำเป็นต้องระบายความร้อนที่ถูกซึมซับและสะสมดังกล่าวออก
โดยใช้พัดลมระบายอากาศในการขจัดความร้อน

ลมร้อนส่วนใหญ่จะทำการเคลื่อนตัวขึ้นที่สูงและถูกกักอยู่ใต้หลังคาของอาคาร พัดลมระบายอากาศสามารถแก้ปัญหาโดยการติดตั้งไว้บนหลังคาและผนังกำแพง

ระบายอากาศที่เป็นมลพิษในเฉพาะพื้นที่

ระบายเฉพาะจุด – เมื่อมวลสารที่เป็นพิษเช่น สารเคมี ควัน และสารที่สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองถูกปล่อยออกมาจากไลน์การผลิต ระบบท่อระบายอากาศสามรถนำมาใช้เพื่อขับมลพิษในตัวอาคารออกไป