เรากระจายลม

เราสร้างสภาพแวดล้อมที่สามรถระบายอากาศได้ดี โดยการทำงานร่วมของ Air Ducts และเครื่องสร้าง Air Movement
ขั้นตอนแรกคือการทำอากาศบริสุทธิ์จากเครื่อง Open Space Cooler เข้ามาในตัวอาคารโดย Air Ducts ซึ่งวิธีหลักๆอยู่สองวิธี:

Spot Cooling

การจ่ายลมเฉพาะจุดที่ต้องการความเย็น เราเรียกวิธีนี้ว่า Spot Cooling นั่นหมายว่าเราสามารถออกแแบบระบบ Air Duct ให้จ่ายลงบนเครื่อง อุปกรณ์ใช้งาน หรือแม้แต่พนักงานที่ต้องการความเย็นเป็นพิเศษในการทำงาน

  • Spot Cooling มักถูกนำมาใช้ในพื้นที่เครื่องจักรหรือตำแหน่งของพนักงานไม่สามรถขยับหรือเคลื่นย้ายได้
  • จุดประสงค์คือการจ่ายความให้มากที่สุดเพื่อความสบายในการทำงานของพนักงาน
  • ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงานและแหล่งความร้อนในสภาพแวดล้อมนั้นๆ เราสามรถเลือกหัวจ่ายลมที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • ใช้ได้ผลเมื่อแหล่งความนั้นถูกกระจายทั่วพื้นที่

Space Cooling

การออกแบบที่กระจายลมเย็นให้ทั้งพื้นที่การทำงานเพื่อลดอุณหภูมิทั้งห้อง เราเรียกวิธีนี้ว่า Space Cooling ด้วยวิธีดังกล่าวลมเย็นจะถูกนำเข้ามาและกระจายเพื่อขับลมร้อนและมลพิษในพื้นที่ออกไป ทำให้อุณหถูมิเย็นลง วิธีนี้ควรทำงานร่วมกับเครืองสร้าง Air Movement เช่น Cooljets และ Big Fans เพื่อให้ลมถูกส่งกระจายไปทั้วพื้นที่

  • เครื่องจักรและพนักงานที่ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน
  • ให้ความสำคัญกับการลดอุณหภูมิโดยรวมของโรงงาน
  • ควรใช้กับพื้นที่ที่สามารถควบคุมการกระจายความร้อนจากแหล่งกำเหนิดได้

ทุกๆปัญหา เรามีคำตอบ

เราเข้าใจว่าต่างที่ย่อมมีปัญหาต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจลักษณะของพื้นและการใช้งานก่อน ทำให็คุณมั่นใจได้ว่าระบบที่เราออกแบบมานั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ