งานแสดงสินค้าที่จะมาถึง

งานสัมมนาสินค้า

– No Listed Seminars on calendar

งานมหกรรมสินค้า

– Propak Asia 14-17 June 2017 at Bitec Bangkok
– Auto Man 21-24 June 2017 at Bitec Bangkok